Bí quyết: Nhất tâm thiện niệm – nhận được con đường là:

Hãy lắng nghe trái tim của mình

Hãy để cho phần trí tuệ, thiện lương, các giá trị tốt đẹp nhất trong trái tim của mình lên tiếng

Hãy thật trầm lắng bản thân lại

Cảm nhận sự du dương, nhẹ nhàng, êm ái

Cảm nhận được con người của mình khi đã công thành danh toại

Mình đã hạnh phúc biết nhường nào khi đã là con người mà mình mong muốn trước kia

Mình cảm ơn trước kia mình đã cho bản thân cơ hội

Mình đã trao cho bản thân cơ hội để được tự định đoạt lấy số phận

Mình đã trao cho bản thân cơ hội để làm chủ cuộc sống của chính mình

Mình đã nhìn thấy được những đóng góp của mình gia đình và xã hội

Bắt đầu tư ngày mình quyết định mình là ……………………………………………………………..