仁義禮智信

Lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Mà thực tiễn là: cuộc đời thật cay nghiệt và tàn nhẫn với những kẻ yếu ớt; nhưng rộng mở với kẻ mạnh.

Sống trên cuộc đời nhất định phải trở thành kẻ mạnh

Để sống đàng hoàng, vun vén được nhiều lợi ích cho cuộc đời, giúp được nhiều người thì PHẢI LÀ NGƯỜI MẠNH MẼ


Cuộc chơi của kẻ mạnh