Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy

人凭志气 虎凭威 Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy.

Tiến thân dựa vào tài năng, trí tuệ, và nội lực của bản thân

Chí khí đi trước cả trí tuệ.

Trí tuệ để nhận thức được việc nghĩa cần làm. Chí khí để biết sống và hành động theo đạo nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *