Khởi nguyên là: bước vào những cuộc chơi lớn ở trên những sân chơi lớn

Con người lớn được sinh ra từ trong cuộc chơi lớn. Cơ hội lớn nhất ta trao cho chính ta là cơ hội thử thách chính mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Còn lại sau tất cả là một đấng anh tài.

Nhìn vào chính mình và nói: bạn đang sống một cuộc đời anh hùng


光武 《天下英雄》

❝ Quang Vũ Kỷ Nguyên 光武 紀元 – Ánh Sáng, Tự Do, Phồn Thịnh ❞


“Trung học vi thể, Tây học vi dụng” tức là “tinh thần Trung Hoa, kỹ thuật phương Tây”.

Trương Chi Động (1837 – 1909)

Trương Chi Động đã tóm tắt triết lý giáo dục Trung Hoa đương thời thành một khẩu hiệu lừng danh: “Trung Hoa học về các nguyên lý căn bản; Tây Phương học về sự ứng dụng thực tế”.


Ôn cố nhi tri tân 孔子「溫故而知新,可以為師矣。 」
Một câu trong thiên Vi chính: nghĩa là: “Ôn cái cũ mà biết cái mới“.

Câu thành ngữ này có nguồn gốc từ Luận Ngữ của Khổng Tử.

君 子 成 人 之 美
quân tử thành nhân chi mỹ


Sống đề cao nhân đức, nghĩa khí, chính đại quang minh. Bên ngoài là một người uy nghi, hiền hòa; bên trong giữ chính tâm, kiên định. Người như vậy, sớm muộn cũng làm nên việc lớn. (Tác gia Quang Vũ bình luận)


Việt Nam dân tộc anh hùng. Con người Việt Nam chính nhân đại nghĩa.

Đàn ông Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ. Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang