Dịch quán quần kinh chi thủ. Kinh Dịch – Đạo của người Quân tử

Suốt các triều đại phong kiến, bắt đầu từ khoa thi đầu tiên ở đời nhà Trần đến khoa thi cuối cùng ở đời nhà Nguyễn, Kinh Dịch luôn là một nội dung quan trọng trong các câu hỏi dành cho sĩ tử dự thi. Trong dân gian, ứng dụng của Kinh Dịch cũng cực kỳ rộng lớn, điển hình như trong việc chọn hướng nhà, xem phong thủy, lo việc hiếu – hỉ…

Chu Hi

Là người đã phát triển học thuyết lí – khí của Trình Hạo và Trình Di, đã đưa Lý học Tống Nho lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là Trình Chu lí học

Bài mới đăng