Chủ nhiệm ban quản trị Trung tâm văn hóa tri thức Quang Vũ

Quang Vũ là trung tâm điểm, là nguồn gốc nơi ánh sáng trí tuệ phát tỏa bát ngát bốn phương tám hướng, soi sáng toàn bộ liên mạng trong hệ thống.

Nguồn sáng trí tuệ nơi Quang Vũ dồi dào, vô cùng, vô tận.

Lấy cảm hứng từ Quang Vũ anh hùng truyện, Quang Vũ bước ra bên ngoài, tạo ra sân chơi lớn cho bách gia tranh minh.

Quang Vũ trong vai trò chủ tịch là người chủ nhiệm ban quản trị Trung tâm văn hóa tri thức Quang Vũ. Quang Vũ chủ tịch thừa hành tôn chỉ giáo lý truyền lại từ Quang Minh đại giáo chủ. (Quang Minh đại giáo chủ – người cả một đời hành hiệp trượng nghĩa, sống theo tôn chỉ Chính Đại Quang Minh.)


Xem thêm:

Các trang liên quan