Bài mới đăng

 • Chí Nam Nhi
  Tác giả: Nguyễn Công Trứ Vòng trời đất dọc ngang ngang dọcNợ tang bồng vay trả, trả vayChí làm trai nam bắc đông tây,Cho phỉ…
 • Chính khí ca 正氣歌
  Tác giả: Văn Thiên Tường 文 天 祥 Đời Nam Tống 南 宋 (Trung Hoa), một nghĩa sĩ là Văn Thiên Tường 文 天 祥 (1236-1282) bị…
 • Câu đối của các sĩ phu yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX
  https://vi.m.wikiquote.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_c%E1%BB%A7a_c%C3%A1c_s%C4%A9_phu_y%C3%AAu_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_n%E1%BB%ADa_cu%E1%BB%91i_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_XIX
 • Tháp bút và chí khí của sĩ phu
  Tháp Bút ở Hồ Gươm là một ngọn tháp bằng đá cao năm tầng, được xây dựng năm Tự Đức thứ 18 (1865) trên nền…